artillery fire

artillery fire
artilerijos ugnis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerijos šaudymas į taikinius; turi būti veiksminga, laiku paleista, tiksli, netikėta. Artilerija šaudo iš uždarųjų ugnies pozicijų ir tiesioginiu taikymu pavieniais pabūklais, būriais, baterijomis arba vienu metu keliais artilerijos vienetais į vieną taikinį arba taikinių grupę juos naikindama, slopindama, ardydama arba alindama. Šaudoma bet kuria artilerijos ugnimi. Artilerijos ugnis puolimo metu organizuojama pagal naikinimo ugnimi periodus, gynybos metu – pagal pajėgų užduotis ir kryptis. Artilerija šaudo pavieniais šūviais, tolygine ir tankiąja ugnimi, salvėmis, rengia ↑artilerinius antpuolius. Artilerijos ugnis gali būti planinė (šaudymas į planinius taikinius) ir neplaninė (šaudymas į neplaninius taikinius). atitikmenys: angl. artillery fire rus. артиллерийский огонь ryšiai: dar žiūrėkartilerijos šaudymas dar žiūrėkartilerijos šaudymo tvarka dar žiūrėkartilerijos ugnies netikėtumas dar žiūrėkartilerijos ugnies rūšys dar žiūrėkartilerijos ugnies tikslumas dar žiūrėkartilerijos ugnies uždaviniai dar žiūrėkartilerijos ugnies veiksmingumas dar žiūrėkartilerinis antpuolis dar žiūrėksavalaikė artilerijos ugnis

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • artillery fire — index barrage Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • artillery fire — artilerijos šaudymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminės artilerijos ugnies leidimas į taikinius. Artilerija šaudo iš uždarųjų ugnies pozicijų arba tiesioginiu taikymu iš atvirųjų ugnies pozicijų. Artilerijos šaudymas skiriamas pagal… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery fire missions — artilerijos ugnies uždaviniai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Priešo naikinimo arba savo pajėgų kovinės paramos uždaviniai, atliekami artilerijos ugnimi (šaudant). Artilerijos ugnies uždaviniai yra šie: ↑taikinio naikinimas, ↑taikinio… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery fire capabilities — artilerijos ugnies galimybės statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnies uždaviniai, kuriuos gali atlikti tam tikros sudėties artilerija konkrečioje kovos situacijoje. Artilerijos ugnies galimybės nustatomos iš anksto ir jomis vadovaujamasi… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery fire adjustment — artilerijos ugnies koregavimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogimų nuokrypių nuo taikinio nustatymas, nuotolio ir krypties korektūrų skaičiavimas, šaudymo nuostatų tikslinimas. Sprogimų nuokrypiai nuo taikinio nustatomi tolimačiu, pagal… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery fire plan — artilerijos ugnies planas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Dokumentas, kuriame apibūdinami taikiniai ir nurodomi šaudymo duomenys, laikas ir seka. Šaudymo pradžia gali būti nurodyta iš anksto, pagal pareikalavimą ar atsitikus tam tikram… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery fire control — artilerijos ugnies valdymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tikslingas artilerijos vienetų vadų ir štabų vadovavimas vienetams, kai jie rengia ir atlieka ugnies uždavinius. Artilerijos ugnies valdymą sudaro: ugnies uždavinių gavimas (taikinių …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery fire area illumination — artilerijos šaudymo zonos apšvietimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis ↑Apšvietimas, naudojamas artilerijai šaudant naktį. Artilerijos šaudymo zonos apšvietimas naudojamas artilerijos taikiniams žvalgyti, įsišaudyti į taikinius, kaunamajai… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery fire plan table — artilerijos ugnies planas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Planuotų taikinių apibūdinimas nurodant šaudymo duomenis. Nustatyti taikiniai apšaudomi pagal tikslų šaudymo laiko grafiką. Pradinis laikas gali būti pagal pareikalavimą, sutartas iš… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • artillery fire — noun fire delivered by artillery (Freq. 1) • Syn: ↑cannon fire • Hypernyms: ↑fire, ↑firing • Hyponyms: ↑cannonade, ↑drumfire, ↑ …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”